Home

štěpení nabylo právní moci zapsáním do obchodního rejstříku 25. dubna 2016. akcionáři obdrželi namísto jedné dosavadní akcie o nominální hodnotě 500 b72b328dce5


2019-09-23 14:44:15